Společnost Kesselgruber s.r.o.:

je zapsána v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl C vložka 40390

uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM ,a.s. ,je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00050917. (Certifikát PDF)
zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru specializovaný velkoobchod a maloobchod

   

O nás : Od roku 1994 prodává naše firma oleje a maziva renomovaných značek (1994-2004 jako fyzická osoba Miroslav Kesselgruber,od roku 2005 jako Kesselgruber s.r.o.).V roce 2006 jsme rozšířili prodej po celé ČR prostřednictvím internetového obchodu.