Reklamační řád tohoto elektronického obchodu vychází ze zákona č. 40/1964 Sb. a z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží stále v záruční době. Délka záruční doby je udána u každého zboží, minimálně však 24 měsíců.

Záruku však nelze uznat např. v těchto případech:

  1. zboží je reklamováno po vypršení záruční doby
  2. došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
  3. zboží určené k reklamaci není dodáno s orginálními doklady (doklad o koupi a záruční list)
  4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem
  5. zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  6. zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k použití
  7. nelze reklamovat také běžné opotřebení zboží
  8. zboží bylo poškozeno živly (oheň, blesk, el. výboj a pod.)